Doelgroepen

Doelgroepen van cultuureducatie- en -participatiebeleid

Op welke gebruikers richt het beleid zich in jouw gemeente?

Een voor de hand liggend antwoord is: op alle inwoners. Dit is in de basis het geval, maar het kan ook zinvol zijn doelgroepen te benoemen waarnaar speciale aandacht uitgaat. Dit hangt af van je visie op cultuureducatie en –participatie. Zo kan het beleid zich richten op specifieke leeftijdsgroepen, zoals jongeren of ouderen. Of op mensen met een beperking, chronisch zieke kinderen en kwetsbare groepen zoals inwoners met een laag inkomensniveau (of hun kinderen) of lage sociaal-economische status, inwoners uit aandachtswijken, inwoners met een migratieachtergrond of statushouders of asielzoekers.

Als het gaat om binnenschoolse cultuureducatie zijn leerlingen de voornaamste doelgroep. Denk hierbij niet alleen aan leerlingen in het primair of voortgezet onderwijs, maar ook aan leerlingen in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE), het mbo en studenten. Als het gaat om cultuurparticipatie zijn verenigingen of stichtingen voor amateurkunst en erfgoed en informele groepen gebruikers van beleid. Tot slot kan het cultuureducatie en -participatiebeleid zich ook richten op artistieke professionals zoals kunstenaars (waaronder toptalenten), bijvoorbeeld om de verdere ontwikkeling van hun talent te stimuleren of ervoor te zorgen dat zij zich verbinden met de gemeente of regio.

Staat jouw bouwsteen voor ‘Doelgroepen’ er niet tussen? Stuur een mailtje en wij maken hem voor je aan.

Ga nu verder met PARTNERS.

Bewaar je bouwwerk