Modellen

Bouwtekeningen ter inspiratie

Genoeg bouwstenen, genoeg mogelijkheden. Maar hoe bouw je stevig, goed samenhangend beleid voor cultuur in onderwijs en vrije tijd op? Ter inspiratie vind je hier vier bouwtekeningen: vier modellen van samenhangend cultuureducatie- en -participatiebeleid. Ze zijn gebaseerd op de toekomstperspectieven die de Raad voor Cultuur beschrijft in Meedoen is de Kunst (2014).

De perspectieven vertrekken vanuit een duidelijke visie, die ook de basis vormt voor de bouwtekeningen:

  1. Stimuleren van creativiteitsontwikkeling en de creatieve economie in de creatieve gemeente
  2. Stimuleren van talentontwikkeling en gelijke ontwikkelkansen in de talentvolle gemeente
  3. Stimuleren van sociale cohesie, toegankelijkheid en leefbaarheid in de sociale gemeente
  4. Stimuleren van burgerparticipatie en particulier initiatief in de vitale gemeente

De bouwtekeningen zijn niet bedoeld als voorschrift of vastomlijnd kader. Als gemeente zit je meestal niet in één scenario. Je kunt uit de verschillende bouwtekeningen bouwstenen ‘lenen’ en daarmee bouwen aan je eigen cultuurbeleid, dat uniek is voor jouw gemeente.