Over ons

 

logo LKCA

LKCA

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) wil ervoor zorgen dat iedereen goede cultuureducatie krijgt (op school én in de vrije tijd) en dat iedereen kan meedoen aan culturele activiteiten. Met dit doel ondersteunen wij professionals en bestuurders werkzaam in cultuureducatie of cultuurparticipatie.

logo cultuur connectie

Cultuurconnectie

Cultuurconnectie is de brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk. Per 1 januari 2015 zijn Kunstconnectie en de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU) samen verder gegaan onder de naam Cultuurconnectie. Tot onze leden behoren centra voor de kunsten, volksuniversiteiten, muziekscholen en provinciale ondersteuningsinstellingen voor kunst & cultuur.

logo raad van twaalf

Raad van twaalf

In de Raad van twaalf bundelen 14 provinciaal werkende cultuurinstellingen hun krachten. De Raad van twaalf deelt onderling expertise en zet deze in om samen met andere instellingen, overheden en initiatieven een optimaal kunst- en cultuurklimaat te realiseren in Nederland.

logo vng

VNG

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zijn de 380 gemeenten samen, ondersteund door de VNG-organisatie. De Vereniging heeft als ambitie een krachtige lokale overheid te zijn door het versterken en vitaliseren van de lokale democratie. Wij werken met elkaar aan maatschappelijke opgaven.

Contact en colofon

Vragen? Reageren?

Neem gerust contact op met Marlies Tal (LKCA) of bel 030-7115170.

Colofon

“Cultuur … in onderwijs en vrije tijd, Handreiking voor gemeentelijk beleid cultuureducatie en cultuurparticipatie” is een uitgave van Cultuurconnectie, LKCA, Raad van twaalf en VNG.

De handreiking is een actualisatie van de Handreiking Cultuureducatie (De Kunstconnectie, VNG e.a., 2006) en de Gids Cultuureducatie en Amateurkunst (Kunstfactor, De Kunstconnectie, VNG, 2012). Het gedachtengoed uit de Basis voor Cultuureducatie (LKCA, 2016) en de Basis voor Cultuurparticipatie (LKCA, 2017) is als uitgangspunt genomen.

Auteurs

Max van Alphen (Kunstbalie, namens Raad van twaalf), Jan Brands (Cultuurconnectie, namens Federatie Cultuur), Fenna van Hout (LKCA), Lydia Jongmans (VNG), Marlies Tal (LKCA) en Zoë Zernitz (LKCA)

Met dank aan:

Marleen van Dalen – gemeente Deventer, Andrea Svedlin – Gemeente Rotterdam, Sietze Bandringa – gemeente Leeuwarden, Riemer Dekker – gemeente Zevenaar, Annemarie de Stigter – gemeente Woudrichem, Arthur Schellekens – Federatie Cultuur, Lex Staal – Sociaal Werk Nederland, Monique Maks – Jeugdfonds Sport & Cultuur, Walter Groenen – CJP, Evelien Alkema en Els Joosten – IPO, Marianne Versteegh – K’92, Margriet Gersie en Akke Wiersma – Raad van twaalf, Jan Jaap Knol – FCP, Daphne Wassink – Koornetwerk, Camiel Vingerhoets – Ministerie van OCW, Sybrig van Keep – Issuemakers, Ronald Kox, Josefiene Poll, Sanne Scholten – LKCA, Gert Jan Bots – Koorenhuis, Ilse Verburgh, Geert Drion, Johan Boonekamp – Creatie Krachtcentrale, Otto Berg – FluXus, Peter Grooten – UCK, Willem van Moort –BplusC, Bart Fiers, Pim Luiten –VRIJDAG, Willem Smit – Muziekschool Amsterdam, Emile Florack – Rick, Ariëtte Kasbergen, Bart van Meijl – KNMO.

Eindredactie

Anita Hegeman (LKCA)

Productiebegeleiding

Miriam Schout (LKCA)

Vormgeving

Taluut

Technische realisatie

Sjoerd Lohuis nieuwe media en 40BIS

2018