Verdieping

Downloads

Bijlage 1: Gemeentelijk beleid
Wat is de waarde van cultuur in onderwijs en vrije tijd? Welke rol en taken heeft de gemeente daarin? Je leest het hier.

Bijlage 2: Actuele ontwikkelingen en trends
Meer weten over actuele ontwikkelingen en trends? Lees hier over gemeentelijke issues, uitdagingen voor de samenleving en de culturele sector.

Bijlage 3: Vragenoverzicht
Download het vragenoverzicht dat je helpt keuzes te maken voor bouwstenen van cultuureducatie- en –participatiebeleid.

Verder lezen

Basis voor Cultuureducatie. LKCA, 2016.

Basis voor Cultuurparticipatie. LKCA, 2017

Cultuur deel je.

Cultureel Vermogen. Nieuwe woorden voor het belang van cultuureducatie en –participatie in Nederland. G. Drion. LKCA-Cultuurconnectie, 2018.

De waarde van cultuur. Gielen, P., S. Elkhuizen, Q. van den Hoogen, T. Lijster, H. Otte. Brussel: Fred Dhont, Socius, 2014.

Gescheiden werelden. Een verkenning van sociaal-culturele tegenstellingen in Nederland. Bovens, Mark, Paul Dekker & Will Tiemeijer, SCP/WRR, 2014.

Handreiking cultuureducatie. VNG, 2006.

Inspiratiegids voor lokaal beleid. Preventie, zelfregie en participatie met kunst in het sociaal domein. LKCA, 2016.

Kunsteducatie in de 21e eeuw. Geavanceerde afspraken, innovatieve organisatievormen & nieuwe werkrelaties. Verkort onderzoeksrapport van stichting OAK en Universiteit van Tilburg, 2016.

Meedoen is de Kunst. Advies over actieve cultuurparticipatie. Raad voor Cultuur. Den Haag: Raad voor Cultuur, 2014.

Pas de deux? Het ruimtelijk samenspel van cultuur en economie in Nederland: een beleidsverkenning. Tordoir, P.P., Poorthuis, A., en P. Renooy. Amsterdam: Regioplan, 2017.

Towards cultural democracy, Promoting cultural capabilities for everyone. Wilson, N.; Gross, J., Bull, A., King’s College London, 2017.

Vertrouwen in de toekomst, regeerakkoord 2017-2021, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

De Culturele Stad. Wijn, C., Uitgeverij VOC, 2013.